Sklízecí mlátičky CLAAS Lexion 670 - 620

Nová kabina Elektronika Mlátící systém APS
Technologie vytřásání                   Čistící ústrojí                   Hospodaření se slámou
Motor / Chlazení Hydraulika Montana
Pohon / Pneumatiky Terra / Trac Údržba

NOVÁ KABINA

Více místa, více pohodlí, lepší výkon řidiče

Nový LEXION má ještě prostornější kabinu než jeho předchůdce a poskytuje řidiči mimořádnou volnost pohybu, přehled a vynikající výhled do všech stran. Příjemné klimatizované prostředí, mimořádně nízká hladina hluku a trojnásobně stavitelný sloupek řízení zajišťují prvotřídní pracovní podmínky.

Pro optimální pracovní podmínky


 

Sedadlo řidiče Premium

Maximální podporu tu najde každý, kdo musí být i při sezení dynamický a činorodý:
Aktivní kontrola prostředí zajišťuje optimální větrání a ochranu před pocením, aniž by byl řidič vystaven škodlivému průvanuVzduchové odpružení s automatickou kontrolou výšky se samovolně přizpůsobí hmotnosti řidiče a účinně tlumí vibrace až o 40 %Pneumatická dvojnásobná opěra bederní páteře udržuje záda v pohodě

  

 Sedadlo spolujezdce

 • Integrovaná loketní opěrka vlevo na dveřích
 • Sklopné opěradlo jako "jídelní stolek"
 • Zvětšená chladicí schránka o objemu 43 l a držák na lahve
 • Četné další odkládací přihrádky


Osvětlení

Systém osvětlení zaručuje i za tmy dokonalý výhled na celé pracoviště i na komponenty stroje. Inteligentní koncept osvětlení obsahuje mimo jiné i zpožděné zhasínání světlometů. Světlomety H9 i xenonové světlomety promění noc v den.

 • Až 10 pracovních světlometů
 • Osvětlení pro sklopné adaptéry
 • Osvětlení stran, osvětlení strniště, osvětlení řídicí nápravy
 • Automatické osvětlení výsypníku zásobníku zrna
 • Automatické osvětlení pro jízdu vzad
 • Osvětlení čisticího ústrojí, zásobníku zrna, úhrabků
 • Servisní světla pod bočními kryty
 • Mobilní pracovní světlomet


Vrátit se na začátek stránky

ELEKTRONIKA

Údaje lze rychle zpracovat a odeslat

Nový elektronický systém zlepšuje funkci celého elektronického řízení strojů LEXION. Se svou celkově rychlejší komunikací v palubní síti LEXION již dnes plní budoucí požadavky.

Nový elektronický systém
CEBIS

Informace, registrace, řízení a kontrola - to jsou úkoly elektronického palubního informačního systému CEBIS. Vyznačuje se jasným a logickým členěním struktury menu. Aby měl řidič neustále vše pod kontrolou.


GPS PILOT

Satelitem podporovaný GPS PILOT využívá signály systému Global Positioning System a vede LEXION automaticky podél sečené hrany s přesností na 2 cm. Jednoduše si pole pomocí GPS PILOT rozdělte na stejně velké "záhony". Zabráníte tak neproduktivnímu dodatečnému sečení úzkých zbylých pruhů.

Multifunkční ovládací páka

Páka pro větší komfort. V pravé loketní opěrce sedadla řidiče je zabudovaná multifunkční páka, která má největší význam pro vynikající komfort při jízdě a ovládání nového stroje LEXION. S její pomocí budete citlivě regulovat rychlost jízdy a řídit množství dalších funkcí, například:

Nastavení výšky žacích adaptérůAUTO PILOT, LASER PILOT, GPS PILOTVyklopení výsypníku zásobníku zrnaZastavení žacího ústrojíOvládání přiháněčeVyprazdňování zásobníku zrna

Další ovládací spínač je umístěn na zadní straně multifunkční páky. Dvojí funkce umožňuje buď ruční příčné nastavení žacího ústrojí nebo ruční přestavení stolu žacího ústrojí VARIO.

Vrátit se na začátek stránky

MLÁTÍCÍ SYSTÉM APS

APS s vytřásadlovou technologií. Nároky vzrůstají

Urychlovací buben v mláticím ústrojí: patentově chráněný, vynikající a výkonný systém nabízí pouze firma CLAAS. Rozhodující náskok získává firma CLAAS již před mláticím bubnem. Drastické zrychlení sklízeného produktu z 3 m/s na 20 m/s spouští řetěz mimořádně efektivních procesů:

 • Prostřednictvím urychlovacího bubnu je sklízený produkt lépe rozhrnován
 • Tok materiálu je obzvláště rovnoměrný a až o 33 % rychlejší
 • Díky vysokým odstředivým sílám je separováno větší množství zrn
 • Až 30 % všech zrn je zachyceno již v předním koši přímo pod urychlovacím bubnem - to je významné odlehčení hlavního koše
 • Nesporně tak dochází ke zvýšení výkonu až o 20 % při stejné spotřebě pohonných hmot


Mláticí buben

Kromě otevřeného mláticího bubnu je k dispozici i uzavřený mláticí buben, který lze používat univerzálně a který se vyznačuje optimalizovaným tokem produktu. To zajišťuje ještě šetrnější zacházení se sklízenými plodinami.


Koš MULTICROP

Koš v provedení MULTICROP je vhodný pro jakoukoli plodinu. Rychlá výměna tří segmentů minimalizuje dobu přestrojení a maximalizuje hospodárnost.


Nejlepší kvalita zrna závisí na nastavení

Pro co nejlepší odklasnění a odstranění pluch nabízí systém APS možnost přizpůsobení v několika stupních. S prvkem pro intenzivní výmlat a odklasňovacími plechy, které vysunete pákou během okamžiku, dosáhnete vynikající kvality zrna.


Synchronizovaná souhra

Urychlovací, mláticí a odmítací buben jsou poháněny přes centrální variátor. Při každé změně otáček mláticího bubnu se synchronně mění i otáčky, příp. obvodové rychlosti urychlovacího a odmítacího bubnu.
Výsledek: průběžně šetrné zacházení se sklízeným produktem při jeho rovnoměrném toku.

Vrátit se na začátek stránky

TECHNOLOGIE VYTŘÁSÁNÍ

Separace zbytkového zrna

Mláticí systém APS pracuje tak efektivně, že při separaci zbytkového zrna je u strojů LEXION nutné odloučit pouhých 10 % těchto zrn. Díky APS se 90 % zrn oddělí od slámy samostatně.
Rovnoměrný postup slámy na dole otevřených vytřásadlech a enormní spádový stupeň zajistí bezpečnou separaci prakticky všech zbytkových zrn.

Efektivní technologie vytřásání

Samostatná spádová deska přepraví zrno ke stupňovité desce. Separace zbytkového zrna probíhá v části dlouhé 4 400 mm za pomoci čtyř spádových stupňů. Modely LEXION 670/660/650/640 jsou vybaveny šesti, modely LEXION 630/620 pěti klávesovými vytřásadly. K dispozici je střední a boční prodloužení vytřásadel. Lze tak plynule nakypřit a přepravit i velká množství slámy.

MSS umí nakypřit

Pro vysoký separační výkon je rozhodující intenzivní nakypření ulehlé slámy. Zejména za ztížených podmínek při
sklizni, např. je-li sláma vlhká nebo prorostlá plevelem. Všechny žací mlátičky s vytřásadly LEXION jsou proto vybaveny systémem MSS = víceprstovým separačním systémem, tedy bubnem s řízenými prsty, umístěným nad vytřásadly. MSS zajistí efektivní separaci zbytkového zrna za jakýchkoli podmínek.

Hbitými prsty až k poslednímu zrnu

MSS zaručí aktivní nakypření produktu díky celé řadě řízených prstů. Ty se boří shora do slaměné rohože, kypří ji, zrychlují její pohyb a ovlivňují tak aktivně tok produktu. Slaměná rohož je po jejich zásahu slabší a umožňuje rychlejší separaci zbytkového zrna. Efektivněji se přitom využívá i délka vytřásadla a sláma má optimální strukturu i kvalitu. Pracovní intenzitu prstů lze nastavit podle měnících se sklizňových podmínek.

Vrátit se na začátek stránky

ČISTÍCÍ ÚSTROJÍ

Čistou prací ke skvělým výsledkům

To co nové sklízecí mlátičce LEXION přichází do obrovského zásobníku zrna je čisté a kvalitní. I zde odvádějí systémy CLAAS perfektní práci.

Dvojstupňové předčištění

Dvojitý profukovaný spádový stupeň zajistí intenzivní předčištění. Potřebný proud vzduchu vytváří několik turbínových ventilátorů, které lze plynule regulovat z kabiny. Turbiny zaručují konstantní a rovnoměrně rozdělený tlak vzduchu, a to i při různém zatížení sít. Čisticí kapacita se efektivně zvyšuje.
          


Úhrabky a GRAINMETER

Z množství a složení úhrabků lze vyvozovat závěry o nejlepším možném seřízení stroje. Nová kabina umožňuje řidiči přímý výhled ze sedadla na osvětlené úhrabky. I elektrické nastavení sít lze pohodlně ovládat z kabiny.

 


I elektrické nastavení sít lze pohodlně ovládat z kabiny

 • Jednoduché a pohodlné
 • Odpadá obtížné sestupování
 • Okamžitá kontrola úspěchu


 

 

Stupňovitá deska

Na stupňovité dopravní desce probíhá předběžné dělení na zrno (dole), plevy a krátkou slámu (nahoře). Horní síto je tudíž odlehčeno a kapacita čistění zvýšena. Posklizňová údržba stupňovité dopravní desky je snadná - šest jednotlivých plastových prvků je možné vytáhnout dopředu.


Čisticí ústrojí 3-D

Dynamické vyrovnávání svahu pomocí aktivního ovládání horního síta
Plná stabilita výkonu na bočních svazích s až 20% sklonem
Nevyžaduje žádnou údržbu, odolný proti opotřebení
Rychlá a jednoduchá dodatečná montáž
Společně s AUTO CONTOUR ideální "svahový balíček"                                            

Jestliže mláticí ústrojí, separace zbytkového zrna a čištění dokonale splnily svou úlohu, zůstane v automaticky sklápěném zásobníku kvalitní zrno. S objemem až 10 500 l dokazuje nový LEXION, že je velikánem i pokud jde o prostor - kromě mnoha dalších výhod.


           

Vrátit se na začátek stránky

HOSPODAŘENÍ SE SLÁMOU

Krátká řezanka díky SPECIAL CUT II

Sláma z vytřásadel přichází přímo do řezačky, jejíž intenzitu lze přizpůsobit konkrétním podmínkám. Až 88 oboustraně broušených nožů uspořádaných těsně vedle sebe, jedno příčné ostří a protiostří zaručují krátkou řezanku. Pro další optimalizací řezání a rozhazování slámy je LEXION navíc vybaven výkyvným třecím prvkem. Řezanka se poté přivádí k radiálnímu rozhazovači.

Efektivní radiální rozhazovač

Perfektní rozhazování kvalitní slámy zaručuje radiální rozhazovač se dvěma rozhazovacími rotory otáčejícími se
vzájemně v protisměru. Směs řezanky a plev se zachytí v pohybu, ještě se zrychlí a rovnoměrně se rozhodí na celou pracovní šířku. Řízený pohyb vnitřního a vnějšího vodicího plechu zaručuje optimální kvalitu rozhozu.
LEXION tedy provádí efektivní rozhazování slámy s minimální vynaloženou silou, a to i za tak nevýhodných podmínek, jako je mimořádně velké množství slámy, silný boční vítr nebo práce ve svahu. Šířku rozhozu lze v systému CEBIS nastavit celkově i pro každou stranu.

Rovnoměrné rozhazování plev

Krátká řezanka a plevy přicházejí ze sítové skříně k metači plev nebo k ventilátoru. Metač plev má hydraulický pohon a rozhazuje produkt vycházející ze sítové skříně rovnoměrně za stroj. Regulačním ventilem lze individuálně nastavit otáčky a tím i šířku rozptylu.
Ventilátor plev je ještě o krok dále. Přebírá materiál a přepravuje ho přímo k radiálnímu rozhazovači. Rozhodující výhoda tohoto systému: směs plev a krátké řezanky, která může tvořit až 25 % celkového průchodu, se aktivně rozhazuje a rozptyluje se po celé pracovní šířce. Při sklizni kukuřice se otáčky metače plev a radiálního rozhazovače snižují.

Vrátit se na začátek stránky

MOTOR / CHLAZENÍ

CPS - CLAAS POWER SYSTEMS

Optimální pohon pro ty nejlepší výsledky.

Pod názvem CLAAS POWER SYSTEMS (CPS) kombinuje CLAAS ty nejlepší komponenty do jednoho hnacího systému, který si hledá sobě rovné. Maximální výkon vždy tam, kde je zapotřebí. Ideálně přizpůsobený pracovnímu systému, s úsporou paliva, s rychlou návratností. Pro nový LEXION to znamená: zkušenosti z 15 let vývoje strojů LEXION daly vzniknout tomu nejlepšímu hnacímu systému, jaký byl kdy u firmy CLAAS vyvinut. Pro nejlepší pracovní výsledky.

Moderní vysoce výkonné motory

Vynikající působení síly při nízké sptřebě zajistí vysoce výkonné motory Caterpillar s vstřikovacím systémem HEUI (Hydraulic Electronic Unit Injection). Tlak, okamžik a délka vstřikování závisí zcela na otáčkách a jsou ovládány elektronickým řízením. To propůjčuje stroji LEXION dostatek síly k tomu, aby suverénně zvládal dlouhodobé nasazení i za obtížných sklizňových podmínek.

 • CAT-Motor C 13 s 12,5 l (LEXION 670)
 • CAT-Motor C 9 s 8,8 l (LEXION 660/650/630)
 • CAT-Motor C 6.6 s 6,6 l (LEXION 640/620)
 • Norma pro výfukové plyny Tier 3 / stupeň IIIa
 • Optimalizovaný proces spalování
 • Vylepšené provozní vlastnosti motoru
 • Nízká spotřeba paliva
 • Optimální přenos výkonu
 • Objem palivové nádrže až 800 l
 • Testováno v CLAAS POWER SYSTEMS

       

Zvýšení výkonu potřebuje rezervu síly

Extrémně vysoký výkon vyžaduje patřičné rezervy síly. Díky elektronické regulaci zaručují optimalizované motory strojů LEXION i při nižších otáčkách nadměrný výkon.

Inteligentní chladicí systém s automatickým odsáváním prachu

LEXION pracuje s vysoce efektivním společným chlazením motoru, hydrauliky a klimatizace. Automatické odsávání prachu zajišťuje stálé čištění prostřednictvím hydraulicky rotujícího chladicího koše a tím i maximální chladicí výkon. Znečištění chladicích lamel je výrazně sníženo. Chladicí koš lze pro jednodušší čištění kompletně odklopit.
      

Vrátit se na začátek stránky

HYDRAULIKA

Nová pracovní hydraulika: větší zdvihová síla, kratší doba reakce • Zlepšená účinnost pracovní hydrauliky díky axiálnímu regulačnímu čerpadlu (čerpadlo LS)
 • Provozní tlak 200 bar (+ 10 %)
 • Objem čerpaného oleje pracovního čerpadla 120 l/min (+ 50 %)
 • Větší schopnost zdvihu adaptérů: + 10 % hmotnosti / + 50 % vyšší rychlost reakce (technika proporcionálních ventilů)
 • Maximální reverzační výkon i při chodu naprázdno, o 10 % vyšší točivý moment
 • Syntetický olej s vysokým indexem viskozity s lepšími třecími vlastnostmi
 • Menší hlučnost, protože nedochází ke změnám tlaku (konstantní tlak)
 • Nová efektivnější rozdělovací převodovka čerpadla

Vrátit se na začátek stránky

CLAAS MONTANA

Svah považuje za rovinuVynikající výkonnost strojů LEXION lze zvyšovat i na strmých svazích. Nová pracovní hydraulika zlepšuje funkce celého řízení MONTANA.

Efektivní mlácení stejně jako na rovině

Ústředním prvkem strojů LEXION MONTANA je jejich hnací náprava. Otočením portálů s hydraulickými naklápěcími válci se kola přizpůsobí terénu. Podvozek strojů MONTANA vyrovná boční sklon až 17 % a podélný sklon až 6 %. To umožňuje zajistit i ve strmých oblastech velký mláticí výkon a stejně efektivní práci jako na rovině.


MULTI CONTOUR

Inovační systém MULTI CONTOUR ovládá naklápěcí rám a přestavování žacího úhlu v závislosti na poloze náprav a stejně tak i všechny známé funkce AUTO CONTOUR.


Výhody stroje MONTANA:

 • Příčné vyrovnávání ve svahu se sklonem až 17 %
 • Podélné vyrovnávání až do 6 %
 • Lepší trakce díky uzávěrce diferenciálu
 • Lepší obsluha stroje
 • Lepší funkce celého řízení stroje MONTANA díky nové pracovní hydraulice
 • Hydrostatický jízdní pohon s 30 km/h
 • Citlivá jízda
 • Větší pohodlí pro řidiče
 • Stejný výkon jako na rovině

Vrátit se na začátek stránky

POHON / PNEUMATIKY

Suverénní na cestách: pohodlný, pohyblivý, šetrný vůči půděHydrostatický jízdní pohon

Hydrostatický jízdní pohon nového stroje LEXION lze pohodlně ovládat multifunkční pákou - bez spojky, bez řazení. Ať již elektrohydraulické nebo mechanické ovládání, LEXION jede jako luxusní vůz. A pohodlná obsluha se okamžitě projeví vyšším výkonem: rychlejší obraty a optimální přizpůsobení jízdní rychlosti měnícím se podmínkám při sklizni. Varianta Extrapower: pohon na všechna kola. Při jízdě po silnici lze podle modelu volit maximální rychlost 25 nebo 30 km/h.

ACTIVE TRAC

Nový LEXION přemýšlí a aktivně rozhoduje spolu s Vámi: protiprokluzová regulace v pohonu na všechna kola ACTIVE TRAC.

 • Senzory na přední nápravě a obou stranách zadní nápravy okamžitě zjistí prokluzování
 • Přestavitelné hydromotory na zadní nápravě mění otáčky, resp. točivý moment v závislosti na situaci
 • Výhody: maximální tažná síla, snížená spotřeba paliva

CLAAS & Michelin:
Nová technologie pneumatik je trvale šetrná vůči půdě

Výsledkem intenzivní spolupráce firmy CLAAS a renomovaného výrobce pneumatik Michelin jsou nové pneumatiky Michelin Ultra Flex.

Vynikající výhody pro Vás: Pneumatiky Michelin Cerexbib zlepšují mobilitu na silnicích. Při výrazně větší styčné ploše dochází k větší trakci, menšímu prokluzu a nižší spotřebě paliva, přičemž nižší tlak v pneumatikách způsobuje menší zhutnění půdy a přispívá tak k trvalému zlepšení její struktury.

Rozměr pneumatik            Standardní pneumatiky          Michelin Cerexbib           
680/85 R 32 2,9 bar 2,4 bar
800/70 R 32 1,8 bar 1,6 bar

Čísla a fakta

Tlak v pneumatikách při plné nosné síle může být o 0,6 až 1,1 bar nižší v porovnání se standardními pneumatikami stejné velikosti - to odpovídá snížení o 35 % 
Pneumatiky mají stopu standardních pneumatik o dvě čísla větších. To odpovídá kontaktní ploše při dotyku s terénem o 22 % větší při stejné transportní šířce
Pneumatiky hnací nápravy: IF 800/70 R 32 a IF 680/85 R 32, navíc jsou k dispozici pneumatiky řídicí nápravy exkluzivně od firmy CLAAS

Vrátit se na začátek stránky

TERRA TRAC

Šetný k půdě. Perfekní při přepravěLEXION 670 TERRA TRAC

Ten, kdo se dnes při sklizni chová citlivě k půdě a vyhýbá se jejímu zhutnění, nemusí zítra počítat se ztrátami. Díky velké styčné ploše, integrovanému odpružení náprav a rovnoměrnému rozdělení hmotnosti se Váš LEXION pohybuje po poli jako na sametových tlapkách a stejně dobře se v rámci dopravních předpisů chová na silnici. Maximální šířka stroje činí u stroje LEXION 670 TERRA TRAC pouhých 3,49 m.
    

Šetrnost k půdě je zisk

TERRA TRAC zvládne i extrémně náročné podmínky, jaké často nastávají na podzim, např. při sklizni kukuřice. Prodloužíte si dobu nasazení Vašeho stroje LEXION a výrazně zvýšíte výkon v kampani.

Vaše výhody

 • Transportní šířka 3,49 m
 • Citlivý přístup k půdě: o 66 % nižší tlak v porovnání standardními pneumatikami
 • Lepší trakce, zejména za mokra a ve svahu
 • Vyšší stabilita ve svahu
 • Menší jízdní odpor, menší prokluz, nižší spotřeba
 • Delší doba nasazení, vyšší výkon v kampani
 • S 30 km/h plně schopný jízdy po silnici

Vrátit se na začátek stránky

ÚDRŽBA

Nižší nákladyPokud jde o údržbu, překvapí nový LEXION svou příkladností. Intervaly údržby jsou dlouhé, interval pro výměnu oleje v pracovní hydraulice činí 1.000 hodin. Pokud by to přece jenom bylo příliš dlouho a bylo by třeba údržbu provést, je všechno díky optimálnímu přístupu rychlé a snadné.

 • Výkyvný koš chladiče
 • Mobilní sklopný žebřík pro snadný přístup k motoru a ostatním částem vyžadujícím údržbu
 • Otvíratelný zadní kryt separačního ústrojí
 • Pneumatické zařízení s tlakovzdušnou hadicí a pistolí pro pohodlné čištění
 • Mazací pulty pro snadné dosažení mazaných bodů
 • Schránka pro ukládání, např. pro skříňku s nářadím
 • Nová konstrukce bočních krytů (sendvičová hliníková konstrukce) pro ještě snadnější přístup


Nová konstrukce bočních krytů

Nové boční kryty sestávají z nové sendvičové konstrukce, jsou lehké a umožňují optimální přístup ke všem bodům údržby. Tato nová konstrukce minimalizuje nebezpečí koroze, stejně jako celkovou hmotnost stroje.

Vrátit se na začátek stránky

 

Chcete více informací o mlátičkách CLAAS Lexion řady 600? Kontaktujte nás

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.


Kde nás najdete:

AGROMEL, spol. s r.o.
K Dálnici 119
250 69 Klíčany

Tel.: +420 315 786 115
Fax: +420 315 786 296
E-mail

Podrobné kontakty

Prodej a servis použité techniky


Logo Vaderstad


Autorizovaný prodej a servis nové techniky

Logo kverneland group   Centrum zemědělské techniky


© 2018, AGROMEL, spol. s r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing