Sklízecí mlátičky CLAAS Tucano 450 - 320

Společnost CLAAS, která je odborníkem v oblasti výroby sklízecí techniky, představuje sklízecí mlátičkou TUCANO - špičkový výrobek pro zemědělství, který dokonale doplňuje modely úspěšné rodiny sklízecích mlátiček. Ve sklízecí mlátičce CLAAS TUCANO  se účinně soustředí mnoho přesvědčivých výkonů nejvyšší třídy a definuje tak novou kategorii: prémiový prvek horní střední třídy. Sklízecí mlátička TUCANO svými zásadními kvalitami odpovídá svému velkému bratru – sklízecí mlátičce LEXION. Hodilo by se Vám to také?

Žací ústrojí                        Mlátící ústrojí                          Zbytková separace                  
Čištění Sláma / Plevy Motor / Pohon
Kabina Ovládání Adaptéry

ŽACÍ ÚSTROJÍ

V rozmanitosti a flexibilitě na předním místě

Sklízecí mlátička TUCANO byla vyvinuta za účelem spojit na vysoké úrovni nejrůznější požadavky. Na jedné straně nejvyšší výkon a dlouhodobá spolehlivost, na druhé straně velká variabilita při minimální přípravné době.

 • Multispojka pro všechny hydraulické a elektrické funkce žacího ústrojí.
 • Získáte cenný čas díky nízkému počtu pracovních kroků při montáži a demontáži.
 • Bez rizika záměny díky integrované konstrukci.
 • Snadné spojení i pod tlakem.
 • Šetrnost k životnímu prostředí, protože nedochází k úniku oleje.

Centrální zajištění

 • Všechny zajišťovací body jsou zajištěny současně pákou na levé straně žacího ústrojí.
 • Bezpečné rychlé zajištění.
 • Jednoduché a rychlé připojení a odpojení žacího ústrojí. 

 

Systém CLAAS CONTOUR II je zárukou dobrého přizpůsobení povrchu půdy

Žací ústrojí vybavené systémem CLAAS CONTOUR II se automaticky přizpůsobuje nerovnostem povrchu půdy.
Zvolíte určitý přítlak na půdu a CONTOUR II zajistí, že je stále rovnoměrně udržován. Při každém spuštění žacího ústrojí zaručí, že hodnota nastavení výšky strniště bude vždy znovu nalezena.


LASER PILOT řídí automaticky

Sklopný LASER PILOT je automatický systém řízení pro přesnou jízdu pomocí „strništní hrany“. Výjimečným způsobem zbavuje řidiče zátěže – během celého dne, po celou dobu sklizně. Umožňuje mu věnovat se ještě intenzivněji výkonovým parametrům výmlatu.

LASER PILOT zajišťuje:

 • Optimální využití celkové šířky žacího ústrojí.
 • Větší přesnost při mapování plochy.
 • Větší funkční bezpečnost, také při polehlém produktu a při noční práci.
 • Výsuvný a sklopný držák pro všechny plodiny.

          

Vrátit se na začátek stránky

MLÁTICÍ ÚSTROJÍ


U APS je důležité zrychlení

Mláticím a separačním systémem APS se technikům CLAAS podařilo učinit rozhodující vývojový krok vpřed. Zvýšené zrychlení pohybu produktu z 3 m/s na 30 m/s před vlastním mláticím bubnem vyvolává řadu mimořádně účinných postupů:

 • Zrychlení umožňuje lepší rozložení sklízeného materiálu.
 • Tok materiálu je obzvláště rovnoměrný a až o 33 % rychlejší.
 • Odstředivé síly působí mnohem silněji.
 • Separace zrna je optimalizována.
 • Až 30 % všech zrn je zachyceno již v předním koši přímo pod urychlovacím bubnem – to je významné odlehčení hlavního koše.
 • Přední koš je vyvinut jako segmentový, a tím přizpůsoben každému sklízenému produktu. Možnost rychlé výměny tří segmentů koše minimalizuje přípravné doby a zvyšuje hospodárnost.
 • Kromě toho zvyšuje systém APS průchodnost až o 20 %.
 • Nejvyšší separační výkon při zachování prvotřídní kvality sklízeného produktu.

         

Mláticím systémem APS a separačním systémem CLAAS jsou vybaveny všechny typy sklízecí mlátičky TUCANO řady 400.


Mlátící ústrojí CLAAS - suverénní ve všech disciplinách

Výmlat a separace – oba úkoly musí kvalitní mláticí ústrojí dokonale ovládat za všech sklizňových podmínek. Klasické mláticí ústrojí CLAAS nás o tom stále přesvědčuje. Nezáleží na tom, o které druhy obilovin nebo plodin se jedná. Jeho univerzálnost přesvědčuje u všech šířek mláticích bubnů, jak u bubnů s šířkou 1,58 m, tak i 1,32 m.

 • Snadno přístupné mláticí ústrojí – z přední strany přes šikmý dopravník a z obou stran velkými otvory.
 • Velkou míru spolehlivosti při sklizni zaručují nanejvýš robustní rozměry všech pohonů, zejména pohonu mláticího bubnu.

Od bobu polního k jetelovému semenu: mlátící koš Multicrop se přizpůsobí

Koš pod mláticím bubnem je vyvinut jako mláticí koš Multicrop. Jednotlivé segmenty mohou být snadno vyměněny. Koš můžete rychle přizpůsobit pro nejrůznější plodiny, druhy a stádia zralosti – a tím zajistit vždy správnou kombinaci čistého výmlatu, šetrné manipulace se sklízeným produktem a vysokého separačního výkonu. Klasickým mláticím ústrojím CLAAS jsou vybaveny všechny typy sklízecí mlátičky TUCANO řady 300.

Vrátit se na začátek stránky

 
ZBYTKOVÁ SEPARACE

Po délce 4,40 m čistě oddělenoZde zrno, tam sláma. Rovnoměrný tok slámy na dole otevřených vytřasadlech dlouhých 4,40 m zaručuje bezpečnou separaci všech zbytkových zrn. Samostatná spádová deska dopravuje zrna ke stupňovité desce. Dokonce i velké množství slámy může být pomocí tohoto systému dopravováno plynule a v načechraném stavu.

Odpor nemá význam, intenzivní vytřasadla CLAAS

Nad každým vytřásadlem jsou za sebou umístěny dva čechrací prsty, které slámu shora načechrají, aby byl zajištěn její plynulý tok a uložení v tenké vrstvě. Výsledek: Zbytková zrna se snadno ze slámy uvolňují a propadají vytřásadly na spádovou desku.


S kontrolou průchodnosti bezpečně na hranici výkonu

Kontrolujte zbytky separace a čistění komfortně jako ve „zpětném zrcátku“ z kabiny kontrolou průchodnosti CLAAS. Pracuje s vysokou mírou přesnosti indikace dat a nastavení a automaticky se přizpůsobuje druhům plodin různé hmotnosti.

Vrátit se na začátek stránky


ČIŠTĚNÍ

Výsuvná, dělená stupňovitá deska

 • Umožňuje rychlejší a jednodušší čistění, např. u řepky a kukuřice.
 • Zlepšuje tok sklízeného produktu a připravuje ho pro vstup na síta.

Radiální nebo turbínový ventilátor

 • 6 příp. 4 turbíny nebo jeden radiální ventilátor zajišťují konstantní stabilitu rovnoměrně rozděleného tlaku proudícího vzduchu, i při rozdílném zatížení síta.
 • Nucené vedení proudu vzduchu znemožňuje hromadění sklízeného produktu.
 • Bezpečné vedení proudu vzduchu i při malém množství vzduchu.
 • Plynule regulovatelný výkon z kabiny.

Jeden nebo dva spádové stupně

 • Umožňují zřetelné odlehčení horního síta.
 • Vedou ke zvýšení výkonu, zejména při práci se suchou a lámavou slámou.

Elektrické přestavení sít

Technici CLAAS vyvinuli, konkurence napodobuje:

 • Elektronické přestavení sít z kabiny: jednoduché a pohodlné.
 • Odpadá obtížné sestupování - okamžitá kontrola úspěchů.

Čištění 3-D

 • Dynamické vyrovnávání náklonu – aktivní ovládání horního síta.
 • Plná stabilita výkonu na bočním svahu až do 20 %.
 • Nevyžaduje žádnou údržbu, odolný proti opotřebení.
 • Rychlá a jednoduchá dodatečná montáž.
 • Společně s AUTO CONTOUR II ideální „paket pro práci na svahu“.

          

Zásobník zrna, který pojme nadměrné množství

 • Jakmile mláticí ústrojí, vytřásadla a čisticí ústrojí provedou svou práci, soustředí se v objemném zásobníku zrno výtečné kvality. Velkým objemem až 9000 litrů a mnoha dalšími přednostmi dokazuje TUCANO také ve smyslu kapacity svou pravou velikost:
 • Jednoduchý zkušební odběr zrna.
 • Značná výška překládání.
 • Ideální rozložení hmotnosti.
 • Dobrý výhled na zásobník zrna.
 • Rychlé, přímé vyprazdňování 75 litrů za sekundu.
 • Hladké plochy zásobníku zrna jsou zárukou dokonalého vyprázdnění.

Vrátit se na začátek stránky

 
SLÁMA / PLEVY

Slámu zpracovává TUCANO velmi jemně

Např. díky šetrnému postupu výmlatu a separace zůstává struktura u dlouhé slámy zcela zachovaná. To je ideální pro vysoce kvalitní podestýlku. Při vypnuté řezačce slámy se řádek více načechrává. Sláma se tak rychle vysuší a může být snadno lisována do pevných balíků.

Krátká řezanka, rovnoměrné rozhazován

Sláma postupující od vytřasadel a pořezaná na krátkou délku je rozhazována bezpečně na nastavený pracovní záběr.

Materiál vystupující ze sítové skříně projde až k rozmetači plev Heavy Duty, který potom plevy rozhází rovnoměrně po poli – vzdálenost rozhazování může být jednoduše nastavena.

Rozmetač plev - rozdíl je podstatný

 • Skvělá šířka rozhazování.
 • Bezpečné přivádění produktu za všech podmínek.
 • Minimální ovlivňování čisticího proudu vzduchu.
 • Optimální přístupnost.


Vrátit se na začátek stránky

 
MOTOR / POHON


Suverénní výkon pro zvyšující se požadavky


Prvotřídní centrum výkonu

Žádné kompromisy u výkonu a spolehlivosti. Motory Mercedes Benz OM 906 LA (6,37 I) příp. OM 926 LA (7,20 I) propůjčují sklízecí mlátičce TUCANO svrchovanost, s níž i za nejobtížnějších sklizňových podmínek mobilizuje své obrovské rezervy výkonu.

 

Síla pro mimořádné nároky

 • Motory Mercedes Benz OM 906 LA ((6,37 l), příp. OM 926 LA (7,20 l) nabízí dostatečnou rezervu výkonu pro obtížné sklizňové podmínky.
 • Nejmodernější technologie motoru: Vstřikovací čerpadla ovládaná elektromagnetickými ventily ve spojení s elektronickým řízením motoru zajišťují výtečný nárůst výkonu při minimální spotřebě motorové nafty.
 • Motory odpovídají směrnici na výfukové zplodiny EUROMOT IIIa.

 

Technika pro vynikající hospodaření

 • Vysoce účinný společný chladicí systém pro motor, hydraulickou soustavu a klimatizační zařízení.
 • Dlouhá životnost, v důsledku toho delší intervaly údržby.
 • Hydraulický pohon rotujícího koše chladiče odolný proti opotřebení umožňuje příznivý přístup k chladiči a výrazně nižší náklady na údržbu.
 • Jednoduchý přístup k prostoru motoru a ostatním místům údržby díky mobilním, sklopným žebříkům.
 • Motory odpovídají směrnici na výfukové zplodiny EUROMOT IIIa.
 • Vhodnost pro palivo RME pomáhá dále snižovat náklady (vyžaduje přestavbu).
 • Celková koncepce motoru a mláticího systému TUCANO přesvědčuje svou nadstandardní hospodárností.

Nejmodernější technologie motoru

Vstřikovací čerpadla ovládaná elektromagnetickými ventily ve spojení s elektronickým řízením motoru zajišťují výtečný nárůst výkonu při minimální spotřebě motorové nafty. Motory ve sklízecí mlátičce TUCANO jsou zárukou ideálního přenosu síly a rozložení zatížení.

Chlazení, údržba, palivo

          


Silné argumenty

 • Vysoce účinný společný chladicí systém pro motor, hydraulickou soustavu a klimatizační zařízení.
 • Dlouhá životnost, v důsledku toho delší intervaly údržby.
 • Hydraulický pohon rotujícího koše chladiče odolný proti opotřebení umožňuje příznivý přístup k chladiči a výrazně nižší náklady na údržbu.
 • Jednoduchý přístup k prostoru motoru a ostatním místům údržby díky mobilním, sklopným žebříkům.
 • Motory odpovídají směrnici na výfukové zplodiny EUROMOT IIIa.
 • Vhodnost pro palivo RME pomáhá dále snižovat náklady (vyžaduje přestavbu).
 • Celková koncepce motoru a mláticího systému TUCANO přesvědčuje svou nadstandardní hospodárností.
 • Objem palivové nádrže 650 l, příp. 500 l.

Inovovaná převaha na všechny čtyři

Hydrostatický pohon pojezdu sklízecí mlátičky TUCANO - bez použití spojky, bez řazení – ovládáte pohodlně multifunkční pákou. Takový komfort obsluhy se ihned projeví na zvýšeném výkonu: díky rychlejšímu otáčení a dokonalým přizpůsobováním pojezdové rychlosti měnícím se sklizňovým podmínkám. Vaše volitelné vybavení – Extra-Power: pohon všech kol. Jednoduchým stiskem tlačítka přeřadíte na soustředěnou sílu, která zajistí Váš postup vpřed i za nejobtížnějších půdních podmínek. Pohon všech kol je spolehlivý a nevyžaduje údržbu. Při použití hydraulického oleje CLAAS Bio zvýšíte ekologickou šetrnost své sklízecí mlátičky.

Vrátit se na začátek stránky


KABINA

Přizpůsobí se každému řidiči


Mnoho vidět, málo slyšet, v tom je to celé tajemství

Aby Vás nic neodvádělo od důležitých úkolů, pracuje řídicí centrála vždy podle Vašich požadavků, přání a potřeb. Při ideálních podmínkách výhledu do všech stran – a četných dalších výhodách. Tak je zajištěno vysoce komfortní pracovní prostředí, které významně podporuje plnění každodenního výkonu.


I v noci: světlo jako ve dne

Osvětlovací systém TUCANO Vám i ve tmě zajistí ideální výhled po celém pracovišti.

 • Až 8 pracovních světlometů.
 • Osvětlení sklizené plochy, boční osvětlení.
 • Osvětlení vyprazdňování zásobníku zrna.
 • Osvětlení čisticího zařízení.
 • Pro usnadnění noční údržby: servisní světla pod bočními kryty.

Nové měřítko v horní střední třídě

 • Prostorná kabina VISTA CAB poskytuje velké možnosti pohybu.
 • V důsledku hlukové optimalizace je pracovní prostor neobyčejně klidný.
 • 3násobně nastavitelný sloupek volantu řízení umožňuje každému řidiči nastavit jeho výšku a sklon.
 • Také spolujezdec má k dispozici plnohodnotnou sedačku.
 • Výkonné automatické klimatizační zařízení A/C MATIC zajišťuje v kabině konstantní příjemné ovzduší.
 • Dostatečný vymezený prostor pod sedadlem řidiče a vedle něho (např. pro chladicí box)

          

Vrátit se na začátek stránky

 
OVLÁDÁNÍ

Komfort kontrolního systému je prvotřídní

Co u našich špičkových sklízecích mlátiček vzbuzuje obdiv, zaručuje nyní i u typu TUCANO inovační náskok v úrovni komfortu a bezpečnosti obsluhy.
Univerzální pomocník po Vaší pravé straně Multifunkční páka integrovaná vpravo do loketní opěrky sedadla řidiče má zásadní význam pro zajištění vysoké míry jízdního komfortu a komfortu obsluhy sklízecí mlátičky TUCANO. Pružně ovládáte pojezdovou rychlost a množství dalších funkcí, např.:

 • polohu žacího ústrojí a přihaněče,
 • směr jízdy,
 • vyprazdňování zásobníku zrna,
 • AUTO PILOT / LASER PILOT
 • AUTO CONTOUR II

          

CLAAS CEBIS

Elektronický informační palubní systém CLAAS CEBIS s velkým monitorem Vám usnadní udržovat vše lehce pod kontrolou. Informace, ovládání, kontrola. Systém CEBIS od CLAAS Vám bude spolehlivě dodávat všechna rozhodující data a parametry týkající se stavu provozu sklízecí mlátičky TUCANO.

Jeden pohled stačí a jste " v obraze "

Jediný ovladač a několik tlačítek stačí, abyste mohli CEBIS pohodlně ovládat. Prvky s názornými symboly a přehledné členění umožňují rychlou a bezpečnou obsluhu ovládacího panelu, který je pevně spojen se sedadlem řidiče. Jeden krátký pohled stačí a CEBIS Vám podá informace o aktuálním průběhu a stavu provozu. Obrazec jízdy případně obrazec průběhu sklizně na monitoru souhrnně informují o všech důležitých datech. Výstražná hlášení obdržíte prostřednictvím akustického signálu nebo optického signálu ve formě symbolu a textu. Stiskněte tlačítko a objevte přednosti systému CEBIS. Demo-verzi CEBIC naleznete nainternetových stránkách výrobce CLAAS

Vrátit se na začátek stránky

 
ADAPTÉRY

Hodí se pro každé použití

Zde je ke sklizni obilí, tam řepka, jinde zase kukuřice. A také slunečnice, hrách, bob, jetel sója a mnoho jiných plodin. TUCANO sklízí prakticky všechno.

          VARIO žací ústrojí


Jako první sklízecí mlátička umožňuje TUCANO spojit stroj střední třídy s vysoce výkonným žacím ústrojím VARIO.

Vynikající kombinace, která Vám přinese užitek při každém použití

 • Nejvyšší průchodnost díky obzvláště rovnoměrnému podávání sklízeného produktu.
 • K dispozici jsou žací ústrojí VARIO s 5 různými pracovními záběry: V 540, V 600, V 660, V 750 a V 900.
 • Hydrostatický pohon přihaněče je vybaven automatickým řízením otáček.
 • Spolehlivý a robustní: víceprstový šnekový dopravník.

Rovnoměrný tok produktu zvyšuje výkon

 • Vysoce výkonný žací ústrojí VARIO přivádí sklízený produkt rovnoměrně k mláticímu ústrojí. Jen tak lze zvýšit výkon a využít tak dokonale technicky instalovaný výkonový potenciál. Kromě toho se snižuje spotřeba paliva a řidiči je umožněno významně zvýšit produktivitu práce. K tomu připočítejme další zřejmé přednosti:
 • Vysoká míra stability otáček motoru, mláticího a separačního ústrojí a čisticího zařízení.
 • Mimořádná stabilita výkonu.
 • Žádné zátěžové špičky na mláticím ústrojí.
 • Šetření pohonů.

Zvláště pečlivě musí být sklizena řepková zrna


Protože při výmlatu zralé řepky dochází často k vývoji nežádoucí vlastní dynamiky. Lusky praskají a zrna odskakují do všech stran. Proto vybavení žacích ústrojí VARIO  pro sklizeň řepky musí nezbytně obsahovat boční kosu s oddělovačem porostu a nástavec, protože trvale pomáhají minimalizovat ztráty.

Nanejvýš učinný princip

Pro sklizeň řepky může být stůl žacího ústrojí vysunut o 50 cm dopředu – v poloze 0,0 je integrovaný stůl pro řepku připraven k provozu. Je vestavěn hydraulický pohon děličů (boční kosa).

CONSPEED

Využijte beze zbytku maximální rázovou sílu adaptéru CONSPEED:

 • Bezpečný pohon výhradně kloubovými hřídeli a převodovým ústrojím.
 • Robustní plastové kryty.
 • Systém řízení AUTO PILOT spolehlivě rozliší polohu kukuřičného řádku a vede TUCANO automaticky.Vysoký sklizňový výkon, který výkonné sklízecí mlátičce TUCANO vyhovuje, při současně šetrné manipulaci s kukuřičnými palicemi: 8 řádkový adaptér pro sklizeň kukuřice plní spolehlivě náročná očekávání. Kuželové česací válce uchopí stonek, bezpečně očešou palici a zbytek potom vysokou rychlostí dopraví dolů. Nože otáčející se v horizontálním směru rozdrtí stonky na menší, rychle tlející kusy.

Z širokého se stane kompaktní

Přestavení z pracovní do přepravní polohy provedete v kabině stisknutím tlačítka. Vnější česací jednotky se elektrohydraulicky sklopí na šířku 3 m. Při rozložení do pracovní polohy se hnací komponenty automaticky zapnou.

Auto Pilot

Je zárukou optimální polohy v kukuřičném poli. Dva digitální hmatače v jedné česací jednotce sklizňového adaptéru na kukuřici registrují polohu sklízecí mlátičky TUCANO a automaticky ji vedou za všech podmínek, optimálním způsobem, ke zvyšování výkonu a vyšší produktivitě.

 • Digitální senzory umožňují vyšší rychlost jízdy vpřed
 • Jízda beze ztrát i při nepříznivé viditelnosti a vysoké pracovní rychlosti.
 • Řidič je citelně zbaven zátěže.

RAKE UP

Úplně jiná koncepce sběracího ústrojí


Prsty jsou namontovány na šesti držácích. Jsou ovládány tak, že při podávání sklízeného produktu na pásový dopravník se složí dolů a vykonají přídavný pohyb do strany. Z kabiny mohou být otáčky sběracího agregátu plynule hydraulicky nastaveny.

 • Bezpečný sběr a vysoký výkon i při nejobtížnějších sklizňových podmínkách.
 • Čistý sběr produktu.
 • Dvoudílný přidržovač zajišťuje plynulý tok produktu.
 • Univerzální použití pro téměř všechny druhy plodin.
 • Robustní konstrukce RAKE UP s dlouhou životností. 

SUNSPEED

Jasná budoucnost


Do vývoje sklizňového adaptéru pro sklizeň slunečnice zasáhl CLAAS četnými dobrými záměry. Výsledkem je výrobek SUNSPEED, který je všechny vzorně plní:

 • maximální plošný výkon,
 • minimální ztráty,
 • větší bezpečnost provozu,
 • minimální přípravné doby,
 • optimální komfort obsluhy.

Nanejvýš účinný princip

Při zachycení slunečnic záchytným člunkem pomůže přestavitelný usměrňovací plech přitlačit plody (nažky s olejnatými semeny) dopředu. Současně trhací válec zabrání předčasnému odřezání. Tak se jen plody dostanou ke speciálně vyvinutému přihaněči, který je osazen prsty a přídavnými pryžovými usměrňovači. Přihaněč dopraví odříznuté plody ke šnekovému dopravníku, odkud jsou nakonec dopraveny ke komoře šnekového dopravníku.
Nanejvýš přizpůsobivý systém

 • Výška a otáčky přihaněče mohou být hydraulicky přestaveny.
 • Přestavitelné krycí plechy bezpečně udržují stonky v takové poloze, aby mohly být sklizeny jen slunečnicové hlavy.
 • Mezera mezi jednotlivými člunky adaptéru může být regulačními lištami přizpůsobena příslušné tloušťce stonku – tak nedojde k ucpání a sklizeň postupuje plynule.
 • Pro pružné přizpůsobení sklizňovým podmínkám může být nastaven také sklon záchytného člunku.

Vrátit se na začátek stránky

Chcete více informací o mlátičkách CLAAS Tucano 450 - 320? Kontaktujte nás

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.


Kde nás najdete:

AGROMEL, spol. s r.o.
K Dálnici 119
250 69 Klíčany

Tel.: +420 315 786 115
Fax: +420 315 786 296
E-mail

Podrobné kontakty

Prodej a servis použité techniky


Logo Vaderstad


Autorizovaný prodej a servis nové techniky

Logo kverneland group   Centrum zemědělské techniky


© 2018, AGROMEL, spol. s r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing