Velice si vážíme Vaší důvěry, v následujících odstavcích jsou podrobně popsány hlavní skutečnosti vyplývající ze zásad ochrany osobních údajů a informace o jejich zpracovávání. Ve zkratce se jedná pouze o Vámi poskytnuté údaje v kontaktním formuláři nebo při přihlášení odběru. Společnost Agromel je jediným zpracovatelem a správcem těchto údajů. Žádný jiný subjekt nemá přístup k Vámi poskytnutým osobním údajům. Využití těchto údajů je pouze pro obchodní a informační účely.

Informace o zpracování osobních údajů pro obchodní a informační účely

I. Kdo je správcem?

Agromel, spol. s r. o., se sídlem Břežanská 119, 250 69, Klíčany, Česká republika, IČO: 25094335, e-mail: info@agromel.cz

 • Osobní údaje nejsou zpracovávány žádným jiným subjektem. Přístup k nim má pouze správce.

II. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a kdy?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze jestliže vyplníte kontaktní formulář nebo se přihlásíte k odběru v následujícím rozsahu:

Osobní údaje vyplněné v kontaktním formuláři:

 • Jméno a příjmení,

 • název společnosti,

 • e-mail (povinné pole),

 • identifikační číslo (povinné pole)

Osobní údaje vyplněné v poli přihlášení k odběru:

 • e-mail

III. Soubory Cookies

Naše webové stránky používají základní funkce Google Analytics. Jedná se o běžné měření návštěvnosti webu (například – denní návštěvnost, čas). IP adresa je anonymizovaná. Používání Cookie souborů můžete ve svém prohlížeči kdykoliv zakázat. Více o tom jak google využívá soubory Cookie zde

IV. Jaké máte práva při zpracování Vašich osobních údajů?

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,

 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

 • na přenositelnost údajů,

 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

V. Závěr

 • Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován.

 • Uživatelé, kteří poskytnou souhlas se zpracováním osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a Správce jejich činnost nijak neřídí.