Velice si vážíme Vaší důvěry, v následujících odstavcích jsou podrobně popsány hlavní skutečnosti vyplývající ze zásad ochrany osobních údajů a informace o jejich zpracovávání. Ve zkratce se jedná pouze o Vámi poskytnuté údaje v kontaktním formuláři nebo při přihlášení odběru. Společnost Agromel je jediným zpracovatelem a správcem těchto údajů. Žádný jiný subjekt nemá přístup k Vámi poskytnutým osobním údajům. Využití těchto údajů je pouze pro obchodní a informační účely.

Informace o zpracování osobních údajů pro obchodní a informační účely

I. Kdo je správcem?

Agromel, spol. s r. o., se sídlem Břežanská 119, 250 69, Klíčany, Česká republika, IČO: 25094335, e-mail: info@agromel.cz

 • Osobní údaje nejsou zpracovávány žádným jiným subjektem. Přístup k nim má pouze správce.

II. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a kdy?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze jestliže vyplníte kontaktní formulář nebo se přihlásíte k odběru v následujícím rozsahu:

Osobní údaje vyplněné v kontaktním formuláři:

 • Jméno a příjmení,

 • název společnosti,

 • e-mail (povinné pole),

 • identifikační číslo (povinné pole)

Osobní údaje vyplněné v poli přihlášení k odběru:

 • e-mail

III. Soubory Cookies

Naše webové stránky používají základní funkce Google Analytics. Jedná se o běžné měření návštěvnosti webu (například – denní návštěvnost, čas). IP adresa je anonymizovaná. Používání Cookie souborů můžete ve svém prohlížeči kdykoliv zakázat.

IV. Jaké máte práva při zpracování Vašich osobních údajů?

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,

 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

 • na přenositelnost údajů,

 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

V. Závěr

 • Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován.

 • Uživatelé, kteří poskytnou souhlas se zpracováním osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a Správce jejich činnost nijak neřídí.